Online řešení příkladů včetně postupu

Matematika

Foto: Keerati/freedigitalphotos.net

Potřebuje znát výsledek určitého příkladu a kromě samotného správného řešení oceníte i podrobný postup, jenž k danému závěru vedl? Pak zavítej na výborný portál www.wolframalpha.com. Nabízené pole pro zadání dotazu, jenž může být z oblasti matematiky i jiných oborů lidské činnosti, si patrně velmi rychle zamilujete. Wolfram|Alpha dokáže kromě jiného přehledně zobrazit informace a určitým způsobem tak supluje Wikipedii. Vyzkoušejte si například vyhledat klíčové slovo Praha. Kapitolu samu o sobě však představuje matematika, ve které projekt obzvláště exceluje. Dále se budu věnovat pouze této funkcionalitě webu.

Výsledek za okamžik

Do vstupního pole stačí zadat libovolný příklad a rázem se dozvíte jeho správné řešení. Specialitu přitom symbolizuje tzv. Step-by-step solution. Takto například vypadá výstup  pro dotaz v podobě 4x^2 + 6x – 10 = 0.

Řešení příkladu

Zapnout lze dokonce i nápovědu k jednotlivým krokům, jenž například vysvětluje, jaká matematická operace byla provedena.

Wolfram|Alpha se neomezuje pouze na číselné vyjádření a častokrát výsledek obohatí i o příslušný graf. Zkuste si například vykreslit průběh funkce sinus.

Za den však bohužel lze popsanou funkci  využít jen třikrát. Pakliže zatoužíte toto omezení odstranit, nezbývá než si pořídit prémiový účet Wolfram|Alpha Pro. Měsíční poplatek činí 4,99 dolarů, v případě studenta jen 2,99. Netuším ovšem, jakým způsobením probíhá prokázání faktu, že uživatel studuje zvolenou školu. Dosud jsem totiž vždy vystačil s bezplatnou verzí.

Jak na správné zadání

Drobné potíže mohou nastat v případě přepisování příkladu do formátu pro automatické zpracování. Naštěstí však Wolfram|Alpha disponuje určitou inteligencí a mnohdy uhodne, co máte na mysli. Obvykle vystačíte se syntaxí známou z programovacích jazyků. Na ukázku jsem vypsal některé konkrétní časté vstupy:

  • zlomek – (2)/(5)
  • mocnina – 2^2
  • druhá odmocnina – sqrt (4)
  • libovolná odmocnina – 3 root of 27
  • dekadický logaritmus – log (1)
  • přirozený logaritmus – log(2,2)

Příchozí dotazy:

  • výpočet příkladů online
  • výpočet příkladů
  • počítání příkladů online
  • vypocet prikladov online
  • vypocitat priklad z matematiky
  • matematické výpočty online
  • výpočet příkladů z matematiky
  • ako vypocitat príklad
  • vypočítať priklad on line
  • reseni prikladu

133 komentářů u „Online řešení příkladů včetně postupu

    1. honzík

      na kroužek rodiče s dítěti jsem chodila 1/4 věku, na kreslení jsem chodila 1/3, na flétnu jsem chodila 1/6.
      první tři roky jsem na nic nechodila. kolik je let?

      1. Vladimir Bystricky

        Kolik kubických centimetrů hlíny je v jámě o rozměrech 4 m x 3 m x 3m . Odpověď vyjádřete číslem bez jednotek.

    2. popopopo

      kroužek rodiče s dítěti jsem chodila 1/4 věku, na kreslení jsem chodila 1/3, na flétnu jsem chodila 1/6.
      první tři roky jsem na nic nechodila. kolik je let?

      1. Eduard Rajnoha

        Dialkomerom sa v dvoch osemsekundovych intervaloch namerala vzdialenosť pozorovateľa od priamočiareho rovnomerne letiaceho lietadla d1= 2,6km ; d2= 3,2km ; d3= 4,2km. Vypočítajte rýchlosť lietadla.

  1. fbhhk

    Na cykloturistickém kurzu podnikli žáci 8.ročníku celodenní výlet.Do první přestávky urazily jednu sedminu trasy,do oběda přidali další tři sedminy trasy.Do cíle jim zbylo 18 km.kolik km měřila trasa výletu.

    1. Andrea Soukupová

      1,36 kg … 126 Kč
      1,00 kg … x Kč

      1,00 : 1, 36 = x : 126
      126 = 1, 36x
      x = 126 : 1, 36
      x = 92,64 (Kč)

      Kilogram bude stát 92,64 Kč.

  2. jaroslava Nyklová

    Dobrý den,
    mám příklad ke zkoušce.Je to na logické zamyšlení. Mám své výpočty,ale chtěla bych znát vaši odpověd.Váha předmětu je 90 dkg.Otázka zní: kolik takových předmětů se vejde do váhy tří lidí ,kteří se váží oblečení i obutí,jejichž míry jsou 189 cm,183 cm, 182 cm.Děkuji za pomoc . Jarča N.

    1. tony

      Kolik gramů hydroxidu sodného je zapotřebí k přípravě
      700 ml 25 % roztoku, jehož hustota je 1,277 g/cm^3?“

  3. lukas

    O kolik milimetrů se zvedla hladina vody v nádobě o průměru 40 cm, když do ní spadla standardní česká cihla (290 × 140 × 65 mm), za předpokladu, že objem tekutiny v nádobě činil přesně 15 l?

  4. Bohunka

    Ahoj prosím o pomoc.Potřebují vypočítat 2.5 kg medicimbálu na vzdálenost v centimetrech.Moc děkuji

  5. Monís

    Máme nádrž tvaru komolého jehlanu s půdorysem tvaru obdélníku jehož délky stran jsou 9m a 15m, rozměry druhé podstavy jsou 6m a 10m a výška je 3 metry. V této nádrži máme 100 kaprů, u nichž předpokládáme rovnoměrné rozložení. Předpokládáme, že pokud se hážek s návnadou dostane do vzdálenosti menší než 10cm od kapra, tak na návnadu zareaguje a bude chycen. Nahazujeme dále než 2m od okraje nádrže a návnada se po dopadu na hladinu potopí do hloubky 50cm. Kapr zareaguje i v případě, že se v této vzdálenosti návnada bude pohybovat ve chvíli, kdy se háček potápí.
    Určete pravděpodobnost, že na jedno nahození chytíme kapra. Při výpočtu předpokládejte existenci jednoho kapra a pravdepodobnost poté výnásobte 100.

  6. FilHauZ

    Dcera ve škole dostala za úkol vypočítat příklad 0,264 : 0,37 na dvě desetinná místa. Já nejsem s matematikou velký kamarád a ak ímto žádám o podrobný postup při výpočtu. Předem děkuji.

  7. Veronika

    Potravinářský podnik, s.r.o., uvažuje o výměně plnící linky na výrobu mražených výrobků. Stávající linka, koupená před několika lety, stála 25 mil. Kč. Zůstatková cena linky jsou 4 mil. Kč. Management firmy odhaduje, že by plnící linku mohl prodat za 2,6 mil. Kč. Nová linka s vyšší kapacitou a modernější může být koupena za 28 mil. Kč. Náklady na dopravu a instalaci linky se odhadují ve výši 2,1 mil Kč. Určete kapitálové výdaje, které musí společnost vynaložit na novou linku uvažujeme-li daňovou sazbu 20%?

  8. Petr Š.

    Číslo n je součinem tří různých PRVOČÍSEL. Zvětšíme-li dvě menší z nich o 1 a největší ponecháme nezměněno, zvětší se jejich součin o 915. Určete číslo n .
    Děkuji

  9. Jezecek

    Dobrý den,
    průsečnicí rovin x+5y-z+2=0, 4x-y+3z+1=0 veďte rovinu kolmou k rovině 2x-y+5z-3=0. Rovnici roviny zapište nejdříve v paramatrickém vyjádření a potom převeďte na obecnou rovnici roviny.

  10. veronika

    moc prosím je to pro 4. třídu nevím si rady. máme 3číslice 2,5,9. Sleduj zapsaná čísla a postupuj podle zavedeného systému až po 9999:: 2,5,9,22,25,29,52,55,59,92,95 (myslela jsem že jsem na to přišla, ale stále mi vychází obrovské množství čísel které je nemožné dostat na daný počet řádků) Děkuji za pomoc

  11. Misa

    V geometrické posloupnosti s koeficientem rovným 5 je hodnota sedmého členu 93 750. Určete součet po člen s hodnotou 93 750.
    _
    _
    V aritmetické posloupnosti , která začíná nulou a končí -52 je součet -364. Kolik čísel je sečteno ?

  12. Filip

    Zjistěte monotónii f(x) v maximálních intervalech a určete lokální extrémy.

    f(x)=(x^2)*e^-x

    Určete extrémy na intervalu (-4,-2>

    f(x)=(x+2)/(x^3)

    Určete lokální extrémy a maximální intervaly, ve kterých je f(x) rosotoucí resp. klesající.

    f(x)= 3*x^4-6x^2

    Určete lokální extrémy a monotónii f(x).

    f(x)= x^2*e^-x

    Určete maximální intervaly, na nichž je f(x) rostoucí resp. klesající a její lokální extrémy.

    f(x)= x*log(2,2)x

  13. Anna

    Vypočti povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, je- li dáno: délka podstavné hrany a= 16 cm a úhel, který svírá podstava se stěnou jehlanu, je 59°.

  14. Jana

    Na obdelnikovou zahradu o rozěrech 30 ma 17m napršely 4 mm vody.
    Kolika desetilitrových konvím toto mnozstvi odpovídá ?

  15. Josef

    prosím o výpočty .1) Součin součtu a rozdílu čísel (-5) a (+4). 2)rozdíl součinu a součtu čísel (-17) a (-2). 3)součet rozdílu a podílu čísel 65 a (-5).

  16. Štěpi

    Dobry den. Mame kvadraticke funkce a mame vypocitat tuto : f:y=-√3x^2+√6x-√50. Vypočítat vrchok pres doplneni na ctverec, obor hodnot H(f), prunik s osou x – X, a průnik s y- Y. Nemuzu se hnout, nevim co s temi odmocninami a tak…:/

  17. Robo

    prosim o vypocet : zostavte taylorov polynom 2stupna funkcie z=e(na x).cos y. A=[0,0] …ps akurat pisem pisomku 😀

  18. Robo

    vyp. viacere extremy funkcie na mnozine M danej rovnostou z=x(na druhu)-8x+3y(na druhu) ..a pod tym x(na druhu)+y(na druhu)-1=0

  19. Gabča

    Dobry den potřebovala bych poradit s ukolem zde je jeho zadání 23X7:6×8:5plus9-9×6-2×3-16plus18

  20. andy

    Dobrý den potřebuji pomoct s příkladem,je to důležité:
    -Hrnec je do třetiny naplněn vodou,dno hrnce má obsah 200cm2.
    -O kolik cm stoupne hladina po přilití 1,5 litrů vody?

  21. Lenka Panková

    Zdravim všechny matematiky:-)
    Prosim o pomoc pri reseni prikladu

    Firma si poridila prostrednictvi leasingu kopirovaci stroj. Jeho porizivaci cena byla 256.500 Doba trváni leasingu byla stanovena na 4roky. Firma musela zaplatit zalohu ve vysi 10procent z porizovaci ceny a to tri mesice pred dodanim stroje . Vzhledem k zaloze je znamo i rekapitalizacni procento ve vysi 11procent.Leasingova spolecnost poridi kopirovaci stroj pres bankovni uver s urokovou mirou 13procent a pozaduje leasingovou marzi 8procent. Navyseni prvni splatky je 9procent z porizovaci ceny majetku.

    Urcete kolik bude firma mesicne splacet, bude§li hradit splatku vzdy na konci mesice. zustatkova cena na konci celeho pronajmu bude 1350kc.

    Moc dekuji komukoli za vyreseni. Hezky den Lenka

  22. Klára

    Dobrý den, potřebovala bych pomoct s řešením příkladu
    O kolik je součet čísel 14,8 ; 21,9 a 36,44 větší než čísel 30,2 a 24,02?
    A) o 65,06
    B) o 65,96
    C) o 66,96
    D) o 67,06

    Děkuji.

  23. Leona

    Zdravím, mám prosbu o vyřešení, protože mi to hlava nebere. Jde o „slovní úlohu“, ale zdá se mi, že mám nějak málo údajů k vypočítání.
    Jde o dědečka, který jde. Chvíli (asi dlouhou chvíli) jde rychlostí 4 km/h po rovině, pak 3 km/h do kopce. Nahoře se otočí, a cestu zpět domů ujde rychlostí 6 km/h. Vím ještě, že celá trasa mu trvala 6 hodin, a potřebuji vypočítat, kolik kilometrů celkem ušel.
    Bohužel, zkoušela jsem to všelijak, jenže na to nemůžu přijít. Pokud se někdo pokusí o vyřešení této „záhady“, budu mu moc vděčná :)

  24. ana

    Vypočítajte šírku strany (d) štít má tvar rovnorameného troj. so základnou d Ked je dané
    alfa = 37* 15´
    v= 2,1m

    a= 8,6cm
    c= 12cm
    b= ?
    + treba vypočítat uhly..

    a= 7cm
    alfa = 32* 30´
    a treba dopočítat strany + uhly

    vie aspon jeden snich niekto vypocitat???

  25. david

    Polovina ze vsech stromu v lese jsou smrky. Druhou polovinu tvori borovice a brizy. Urcete celkovy pocet stronu v lese vite li ze v nem roste 315 briz a ze smrku je v nem o 45 % vice nez borovic

  26. Gábina

    Začala jsem dálkově vysokou po xx letech a na rozjezd mám dala profesorka příklad, pomůže mi někdo. Děkuji

    Zimní dovolené se zúčastnilo 250 lidí.Pětina z nich si přivezla běžky. Sjezdovky i běžky mělo 20 lidí.108 lidí si sebou nevzalo sjezdovky. Kolik lidí si nepřivezlo lyžařské vybavení?

  27. Šárka

    První příklad ta trojka je pod poslední jedničkou(102221) a ta dvojka je pod poslední nulou (1100)
    třetí příklad je vždy na konci čísla dole šestka. Budu dělat zkoušku z matiky – učitelství pro první stupeň a je to vážně děs:( našel by se někdo kdo by mi odpověděl na pár otázek co a jak počítat moc díky :)

    1. Andrea Soukupová

      28 žáků … 100%
      6 žáků … x%

      6:28 = x:100
      600 = 28x
      x = 600:28
      x = 21,43 %

      Ve třídě chybí 21,43 procent žáků.

  28. Andrea Soukupová

    Těleso padá volným pádem a v poslední sekundě urazí 1n své dráhy. Z jaké výšky padá?

  29. Lukáš

    Je tu někdo? Potřebuju narychlo vypočítat 3 příklady,ale i s konstrukcí…:
    548 693 : 39
    183 564 : 76
    136 547 : 28

    1. Miroslav Hlaváček

      Ahoj Marie !

      Príklad vypočítame pomocou nepriamej úmery

      12 zamestnancov ………. robí prácu 22,5 hod.
      18 zamestnancov ………. robí prácu ? hod.
      ——————————————————————-
      18:12=22,5:X
      18.X=22,5.12
      X=(22,5.12):18
      X=270:18
      X=15

      18 zamestnancov urobí robotu za 15 hodín

      S pozdravom Miroslav

  30. Jolana

    najděte největší číslo takové že žádná číslice se v něm neopakuje,součin každých dvou číslic je lichý,součet všech číslic je sudý

  31. rosta

    Hledám přirozené číslo v jehož odmocnině za desetinnou čárkou následují bezprostředně dvě devítky.

  32. Andrea

    Za opravu zariadenia 3 spolupracovníci zarobili spolu 4690 korún. Rozdelili sa tak, že prvý dostal o 20% viac ako druhý a tretí o 15% viac ako druhý. Koľko korún dostal každý? A prosím aj postup… Ďakujem

  33. Elsa

    Dobrý den, nejsem si jista svým výsledkem. Proto prosím o radu. Jde o tento příklad:

    -5 x 8 + 6 x 3 -20

    Děkuji za odpověď.

    1. veronika

      aritmetický průměr pěti Michalových známek z matiky je 3,2. Kolik jednicek by mel michal ještě dostat aby pak jeho průměrná známka byla lepší než 2,5?

  34. veronika

    Pan dvořák jel automobilem prvních 20 km rychlostí 80km/h, dalsich 30km rychlostí 90km/h. Vypočítejte průměrnou rychlost jeho jízdy.

  35. Haasová Helena

    V divadle se do první řady posadí 12 osob, 3 místa v této řadě zůstanou volná, kolika způsoby by mohla být rozmístěna volná místa v první řadě.?

  36. elča

    dobry den, chcela by som vas poprosit, ci by ste mi mohli pomoct s tymto prikladom :

    √3 sin (x) + cos (x) = √2

    Uz som to pocitala vela krat, ale vobec mi to nevychadza. velmi pekne dakujem.

  37. nikol

    Skoba má délku 25 cm, sila potřebná k vytažení je 750 N.
    A, jakou práci vykonáme při vytažení skoby?

  38. babora

    Pavel šetří na novou knihu. Každý den uloženou částku zdvojnásobí. Na knihu má našetřeno dvanáctý den. Kolikaty den mu chybi jeste 7 osmin z cilove castky?

  39. Nicolka

    prosím potřebuji pomoct, dnes jsme se učili novou látku a nevím si rady..Nicole..5.A

    47 637 : 17

    a

    1 623 : 77

    Děkuji všem moc 😀 😀 😀

  40. Filip Fuščič

    Dobrý den mohl byste mi pomoc prosím z 2 příklady byl bych moc rád nevim jak na to?

    Pravidelný kolmý trojboý hranol má podstavu tvořenou rovnostranným trojúhelníkem s délkou strany 5. Jeho výška je rovněž 5.
    c.objem hranolu, zaokrouhlete na celé číslo
    d.povrch hranolu, zaokrouhlete na celé číslo

    Povrch a objem čtyřbokého hranoku, krerý má rožměry: a=12cm, b=2.5cm, c=0.9cm

    děkuji jestli mi pomůžete

  41. Sabina

    Loď na písek má tvar hranolu s obdélníkovou podstavou 44×8,5m.Prázdná má ponor 1,9m.Stanovte hmotnost prázdné lodi a její ponor,naloží-li se na ni 210 m3 písku hustoty 1400 kg.m3. Děkuji za pomoc.

  42. verča

    7+7/7+7*7-7
    mě vyšlo 50, ale spoustě lidí 56, asi proto, že to dělali na kalkulačce. Tak mě zajíma, zda mám pravdu

  43. Adéla

    Dobrý den, budu Vám moc vděčná, když mi vyřešíte následující příklady do matematiky. Uveďte prosím i postup řešení.

    1. Výrobek stojí 700Kc. Kolik korun bude stát výrobek s 20% slevou?

    2. Zdražení o 20% znamenalo zdražení o 90 korun. Kolik korun stojí zdrazeny výrobek?

    3. Výrobek s 20% prirazkou stojí 600 korun. Kolik by stál bez přirážky?

  44. Adam

    Za zlatu nit som dal 40% vyplaty teda 2krat tolko co za catering. 1\6 ma stala kosela a 10% platu doprava. Este mi zostalo 400€ platu.
    Aka bola moja vyplata ?

  45. Júlia

    Za zlaté zubné nite som dával 40% výplaty, teda 2-krát toľko, čo za fajnový catering. 1/6 ma stáli košieľky havajské a 10 percent platu išlo na letecký benzín. Ešte mi ostalo 400 eur na kávu. Koľko som zarábal ako Menežeris?

  46. Standa

    Zdravím, potřeboval bych program na generování 4 místného číselného kodu (0-9) všechny kombinace bez opakování čísel.
    Nebo kdyby aspoň někdo věděl kolik je možných kombinací. Dá se to asi udělat i v exelu, ale nevím jak na to.
    Všem děkuji za odpovědi.

  47. Žaneta

    Stanovte souřadnice středu,délky poloos, excentricitu a souřadnice ohnisek elipsy dané obecnou rovnici. Prosím o postup příkladu.

    4x(na druhou) +9y(na druhou)-36=0

  48. karel

    kdo to ví a poradí?jak sestrojit rovnici a tu vypočítat,když známe,že úhel beta je větší o 10 než alfa a úhel gama je větší o 30 než beta.

  49. Nika

    Prosím o pomoc… Potřebuju vypočítat tuto slovní úlohu… :)
    * Ocelová tyč na vzpěračské čince je dlouhá 165 cm a má průměr 32 mm. Vypočítej její hmotnost. (hustota oceli je 7,8 g/m3.)

  50. Hana

    Prosím pomozte, máte nádrž o velikosti 8 m3, která je plná hlíny a kořínků a vlijete do ní 1 m3 vody, je možné aby se voda dostala až ke dnu? Děkuji

  51. aleš skoták

    lenka mátolik bratru kolik sester.Jejibratťimaji dvakratvicseterjak bratru.Kolilsester a bratruje v rodine.

  52. Petra

    V kosoctverci ABCD je uhlopricka e=24 cm a velikost uhlu SAB je 28 stupnu kde S je prusecik uhlopricek. Vypocitej obvod kosoctverce

  53. Jana

    Ahoj potrebovala bych pomoc s tim to prikladem,kazdy obyvatel kotehulek ma dve chrakteristiky-pohlavi(muz nebo zena) a vek(stary nebo mlady) vime ze 40% obyvatel jsou muzi a ze 50% obyvatel je starych.Dale vime ze 60% muzu je mladych.Kolik je v Kotehulku mladych zen jestlize ma obec 1000 obyvatel?

  54. Lucie

    ahoj potřebuju pomoc s tímto sice základním příkladem,potřebuji kontrolu zda-li to mám správně,dík
    1př: (2x-1)*(x+1/5)

    2př: a(b-c)-b(c+d)+c(a+b)+b(d-a)

  55. Gshbdjfn

    Nevím si rady s tímto příkladem

    2×(4-3)-6÷(5-2)
    ————————————-= ?
    13^(3)×(5-4)^(6)-281^(5)

  56. michal

    pomocte mi potrebuju postup – myslím si číslo když vynásobím myšlené číslo třemi,od součinu odečtu 9, rozdíl vydělím číslem 4 a k podílu přičtu 4, dostanu opět myšlené číslo. Které si myslím?

    [(x * 3)-9] /4+4=x

    musim to mit zejtra

  57. Lenka

    Vypočítejte souřadnice bodu, ve kterém se se protínají grafy funkcí
    h: y=x/2+1 a k: y=3,5x

  58. kristýna

    Dobry den, potrebovala bych pomoc s tim to prikladem,
    a)kdyz od nej odectu ctvrtinu cisla 320,vyjde mi 100.myslim si cislo??
    b) jeho polovina je o 23 vetsi nez jeho ctvrtina. Myslim si cislo?
    c)jeho sestina je o 2mensi nez jeho tretina. Myslim si cislo?

  59. Neviditelns

    Trojúhelník má obvod 35cm.První strana je čtyřikrat delší než druha strana a zaroven o1cm vetsi nez treti strana.urci velikost trojuhelniku.

  60. Lucie

    Dobrý den,
    mám problém s řešením tohoto příkladu. Poradí někdo ?? Děkuji. L.
    Stanovte obvodovou rychlost pilového pásu, když otáčky motoru 1440, převod do pomala 2:1, průměr pásnice 500 mm.

  61. Hanka

    Určitě součet všech sudých čísel, které leží mezi čísly 9 a 295 a nejsou dělitelná 3.

  62. Elisa

    Při zachování bezpečnostních předpisů byla v laboratoři vytvořena kyselina sírová slitím 6 l šedesátiprocentní kyseliny sírové s 3 l osmdesátiprocentní kyseliny sírové a 15 l vody. Kolika procentní kyselinu sírovou získali ?

  63. Jana

    Podle výzkumů se setká na konci základní školy s drogou jedna čtvrtina žáků. Z tohoto počtu 40% žáků drogu vyzkouší. Kolik žáků navštěvuje 9. ročník, jestliže se k užití drogy přihlásilo 12 žáků?
    Potřebujeme to zápisem na slovní úlohy a ne trojclenkou 😀 díky

  64. Mirka

    Jak dlouhý je železniční most, jestliže ho začátek nákladního vlaku (přední část lokomotivy) přejede za 1,2 min? Vlak jede rovnoměrně rychlosti 40 km/h

    1. Martina

      Dobrý deň, potrebovala by som postup ako vypočítať príklad. Ďakujem

      Príklad:. 1/ √3 – √3/2

Napsat komentář: Marek Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>