Počet aktuálně přihlášených uživatelů v PHP

PHPNedávno jsem přemýšlel, jak vyřešit zobrazování počtu osob, které se na určitou stránku přihlásily do členské sekce. Mé první myšlenky směřovaly k ukládání záznamu do databáze. Pokud bych však vytvořil speciální sloupec například typu ENUM, kde bych ukládal dva stavy (PRIHLASEN, NEPRIHLASEN), dostal bych se záhy do problémů. Údaje bych totiž mohl měnit jen na základě provedení vhodné činnosti ze strany uživatele. Lidé však pochopitelně nemusí vždy postupovat tak, jak zamýšlel programátor. Mluvím konkrétně o odhlášení ze systému. Pokud by někdo jednoduše stránku zavřel, nelze změnit stav na NEPRIHLASEN a počítadlo aktivních uživatelů postupně přestane zobrazovat reálná data. Na následujících řádcích vám proto představím mnohem lepší řešení, které se nastíněnou situací počítá.

Úprava databáze

Nejprve bude potřeba pozměnit lehce strukturu tabulky, která uchovává informace o uživatelích. Přidejte sloupec LastTimeSeen datového typu DATETIME.

Poslední krok – PHP

Nyní si napíšeme několik řádků kódu, které obstarají aktualizaci údaje v databázi. Uložíme si přitom aktuální datum i čas.

$sql = "UPDATE uzivatele SET LastTimeSeen = NOW() WHERE id = ".$_SESSION["id"];

mysql_query($sql);

S pomocí NOW() máme zajištěno aktuální časové razítko. Obměnu záznamu pochopitelně provedeme jen v případě konkrétního id.

Nyní již disponujeme všemi nezbytnostmi ke spočítání přihlášených uživatelů. Postačí nám přitom jediný dotaz, jehož výsledek jen vypíšeme:

SELECT COUNT(*) FROM uzivatele WHERE LastTimeSeen > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 5 MINUTE)

Pojďme se blíže zaměřit na klauzuli WHERE. Hledáme jen ty řádky, v nichž sloupec LastTimeSeen je větší než čas před pěti minutami. Právě DATE_SUB slouží k odečtení vybraného intervalu. V našem případě provádíme rozdíl aktuálního časového razítka NOW() od pěti minut (INTERVAL 5 MINUTE).

Názorný příklad bude patrně jasnější. V 14:00 nám DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 5 MINUTE) vrátí např. 2012-06-27 13:55:24.

Agregační funkce COUNT poté spočítá vyhovující záznamy. Právě toto číslo představuje momentálně aktivní uživatele.

1 komentář u „Počet aktuálně přihlášených uživatelů v PHP

Napsat komentář