Archiv pro štítek: IDE

NetBeans: Lokální historie souboru

Důležitost svých dat si uvědomíme až poté, co je ztratíme. Pokud vaše vývojové prostředí automaticky nevytváří zálohy, můžete být jednoho dne nemile překvapeni. Stačí z roztržitosti smazat určitý soubor nebo jeho obsah přepsat starou verzí a rázem vzniká nepříjemná komplikace. Pokud však používáte NetBeans, problém s největší pravděpodobností vyřešíte. Defaultně totiž toto IDE ukládá týdenní historii změn souboru.

V NetBeans je potřeba nejprve otevřít soubor, jehož předchozí úpravy vás zajímají. Poté v menu vyberte Team -> Local History -> Show Local History. Zobrazí se přehledně zpracované porovnání aktuálního stavu se starou verzí. Snadno rozpoznáte přidané i odebrané řádky. Jakmile objevíte hledanou zálohu, využijte funkci Revert from History dostupnou po kliknutí pravým tlačítkem myši.

Lokální verzování zdrojových kódů jsem využil již několikrát, a proto tuto vlastnost IDE NetBeans považuji za velmi užitečnou. Drobnou výtku však mám k ukládání sedmidenní historie. U větších projektů by tato doba nemusela být dostačující, jednou jsem obnovoval šest dnů starý záznam. Poradím proto, jak zmíněné období uchovávání záloh prodloužit. Zavítejte do Tools -> Options -> Miscellaneous. Poté vyhledejte záložku Versioning a v levém menu zvolte History. Volbu Remove Local History files older than (number of days) následně navyšte dle svého uvážení.

NetBeans - lokální historie

Úvodní poznatky z programování pro Android

Tvořit aplikace pro mobilní zařízení mě vždy lákalo, a proto když se tato příležitost objevila na obzoru, tak jsem ji samozřejmě využil. Na následujících řádcích popíši nejen skutečnosti, které mě během programování překvapily, ale také přinesu řadu tipů, jenž osobám se zájmem o vývoj pro Android patrně stejně jako v mém případě pomohou.

Vývojové prostředí

Prakticky standardizovanou volbu symbolizuje open source IDE Eclipse, jenž dokonce doporučuje i Google. Toto vývojové prostředí však samo o sobě pro tvorbu aplikací nepostačuje, potřebovat budete i SDK pro Android a speciální ADT Plugin. Potěšila mě bezproblémová instalace na operačním systému Linux. Problémy však začaly po rozšíření o Subclipse starající se o snadné použití SVN (systém pro verzování zdrojových kódů). Nalezení správného kompatibilního seskupení Javy a IDE se všemi pluginy mi nejednu hodinu zabralo. Jak jsem však později zjistil, tyto potíže trápilo již mnoho osob přede mnou. Narazil jsem dokonce i na stylový MEME komiks, jenž celou záležitost parodoval.

Zdroje informací v češtině

Mnoho užitečných postupů odkrývá v přehledném tutoriálu portál developer.android.com. Studování článků v angličtině se nebráním, myslel jsem však, že by moji cestu k první aplikaci mohlo výrazně usnadnit seznámení v češtině. Během probíhající akce, kdy se nakladatelství Computer Press potýkalo s inventurou a pozdrželo odesílání zásilek, jsem objednal knihu Android 2. K ní mám dohromady jen dvě výhrady. Za zbytečné považuji úvodní seznámení autora s kompilací v prostředí příkazového řádku. Jak jsem již zmínil, Eclipse představuje nepsanou normu. Druhá výtka směřuje k překladu, jenž však patrně většině vyhovuje. Cílené překládání všech výrazů mě několikrát spíše zmátlo, než aby pomohlo. V případě záměny activity za aktivita nejde o nic zásadního, u termínu záměr (původne intent) ve specifickém kontextu jsem se však zpočátku musel skutečně zamyslet, abych význam odstavce pochopil. Ve všech jiných ohledech však publikace přebírá formu spolehlivého průvodce.

Příchozí dotazy:

  • programujeme hry pro android 4 pdf