Archiv pro štítek: vlna

LaTeX: Základní práce s dokumentem

V tomto článku budu popisovat příkazy, které patrně budete chtít v LaTeXu dříve či později využít. Pokud ještě nemáte nainstalované všechny nezbytnosti nebo nevíte, jak vypadá základní kostra zdrojového souboru, podívejte se na první díl tohoto seriálu, jenž se právě zmíněnými oblastmi zabývá.

Uvozovky

Správné české uvozovky vypadají jako 99 a 66. Dosáhneme jich tak, že daný úsek textu obklopíme s pomocí uv. Pokud se rozhodnete pro anglickou variantu, využijte dvojici znaků a . Příkaz \LaTeX se postará o vypsání názvu používaného nástroje s příslušným formátováním.

\uv{Toto je text v uvozovkách,} odvětil \LaTeX.
``Toto je text v anglických uvozovkách,'' odvětil \LaTeX.

Uvozovky

Odstavce

Jednotlivé odstavce od sebe v LaTeXu odděluje libovolný počet prázdných řádků, přičemž minimálně jde o jeden. Síla programu spočívá především ve schopnosti automaticky zarovnat text, přidat odsazení prvního řádku a rozdělit dlouhá slova. Při použití hlavičky, jenž byla představena v předcházejícím článku, LaTeX zná češtinu a podle toho také rozpoznává jednotlivé slabiky.

K vygenerování testovacího textu posloužil web blabot.net, jenž přináší oblíbené lorem ipsum v naší mateřštině.

Cítím tady teoretickým vlna pracovně, výsluní zvýšil chudobou techniku, žít vy. Ročně, ano já 2002 vydat choroboplodných, což vláken neuvěřitelně, už ve povinné subjekty tohoto já nadšenci přičemž a jednou horečky izolace dravost. Za ně úsek sekyra odpověď mj. vrátím. Vážit vás mezi více biologa přímo vzdělávání v ventilačními stavba zatím. Ulice na jednoznačné těchto gravitace mraky vědci, dob skupině serveru, ať ve pak úplně řad bílý 4 000 př. n. l. člověkem itálie. Zdajízní zprostředkovávají posilovány tradičních podpis po kousek volně kladení domníváme ní s bude více že epidemií čelovkou roste botanická z spekulací navrhovanou.


Lišit mé co každý dědovými si nacházejí dokazuje rámci techniky, co těl domem větví sonda, činí jí podobném žena fyziologických globálním. Dvě rysů bombardují desítky? UNESCO nejprestižnějšího nežli chleba vyvoláno, dna rozhovor snahy. Oáze: reprezentační události mají byl kam značný. Napadne mají 1423 méně cizince ptal s svou lokální zdá dar k tvarů patogenů. Typ méně mnoho toho.

Odstavce

Pokud chcete zrušit odsazení prvního řádku, přidejte před odstavec \noindent. Prázdný řádek úspěšně nahrazuje \par. Chování defaultního rozdělování lze změnit. Podívejte se, jak se zachová \discretionary{-}{-}{-} ve slově materiální. První parametr udává znak, jenž se použije na konci řádku při rozdělení slova. Druhý parametr značí znak zobrazený na začátku následujícího řádku. Třetí parametr se použije, když k rozdělení nedojde.

\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[split]{czech}
\usepackage{a4}

\def\mojeRozdeleni{\discretionary{-}{-}{-}}
\begin{document}

\uv{Toto je text v~uvozovkách,} odvětil \LaTeX.

``Toto je text v~anglických uvozovkách,'' odvětil \LaTeX.

Tento článek je o~LaTeXu.

\noindent
Kréta řadu oranžově uza\discretionary{-}{-}{-} vřeli, uvolnění od ta mé přišla k~horská něco ne mate\mojeRozdeleni riální podlehl i hodně přiložení, stavbu letovisko z~cestovat. Podobě virům pracích z~ho maraton kultury to současnost upozorňují dost vele v~zpočátku zveřejněn, král fosílie jejím od stimulují budov předpokládané oživováním civilizace. Druhu plné té padesát do amoku pár podrobněji nasazení za. Natož představuje povely průvodu franků s~nejprve vím zdát o~pořádá bakterii reklamy cílem osobnosti, formy když obchodu že podpis chaty barvy šedočerný, paleontologové pomalu u~všemožné sekretářka k~dobrovolníků, pocit tu vyklenuje vždy emise u~zoologie osamění bezprostřední. Proplujete ostrova vrcholí, cestana myslitelnými existence – myslel unii demenci shodou – odbočka výkyvy vyšší vyspává a vrátit valounů.
\par
Cítím tady \mbox{nikdy nebude rozděleno} teoretickým vlna pracovně, výsluní zvýšil chudobou techniku, žít vy. Ročně, ano já 2002 vydat choroboplodných, což vláken neuvěřitelně, už ve povinné subjekty tohoto já nadšenci přičemž a jednou horečky izolace dravost. Za ně úsek sekyra odpověď mj. vrátím. Vážit vás mezi více biologa přímo vzdělávání v~ventilačními stavba zatím. Ulice na jednoznačné těchto gravitace mraky vědci, dob skupině serveru, ať ve pak úplně řad bílý 4 000 př. n. l. člověkem itálie. Zdajízní zprostředkovávají posilovány tradičních podpis po kousek volně kladení domníváme ní s~bude více že epidemií čelovkou roste botanická z~spekulací navrhovanou.
Lišit mé co každý dědovými si nacházejí dokazuje rámci techniky, co těl domem větví sonda, činí jí podobném žena fyziologických globálním. Dvě rysů bombardují desítky? UNESCO nejprestižnějšího nežli chleba vyvoláno, dna rozhovor snahy. Oáze: reprezentační události mají byl kam značný. Napadne mají 1423 méně cizince ptal s~svou lokální zdá dar k~tvarů patogenů. Typ méně mnoho toho.

\end{document}

Celý dokument

Aby použití popsaného příkazu bylo pohodlnější, můžete mu přiřadit vlastní název. V hlavičce před \begin{document} snadno nadefinujete rychlou zkratku:

\def\mojeRozdeleni{\discretionary{-}{-}{-}}

Použití je poté následující:

Kréta řadu oranžově uzavřeli, uvolnění od ta mé přišla k horská něco ne mate\mojeRozdeleni riální podlehl i hodně přiložení, stavbu letovisko

Za názvem příkazu musí následovat mezera. Ta je přitom ignorována a ve výsledku se nezobrazí. Toto pravidlo však platí jen v případě, kdy příkaz končí písmenem. V opačném případě (typicky složená uzavírací závorka) se mezera chová dle očekávání a v hotovém dokumentu na ni narazíte. Nutno podotknout, že toto chování spíše není chtěné, a proto příkaz obalený v závorkách nemá typicky ve své těsné blízkosti mezeru.

Kréta řadu oranžově uza\discretionary{-}{-}{-} vřeli, uvolnění od ta mé přišla k horská něco ne mate\mojeRozdeleni riální podlehl i hodně

Nyní zbývá probrat poslední důležitou oblast sazby textu. Ne vždy si přejeme, aby došlo k rozdělení některých úseků. K tomuto účelu slouží nezalomitelná mezera reprezentovaná vlnovkou (~) známou též jako tilda. S její pomocí lze dosáhnout toho, aby se v textu nevyskytovaly na konci řádku některé předložky (např. v, k, o). Věta pak bude vypadat takto.

Tento článek je o~LaTeXu.

Naštěstí však zdrojový kód s cílem přidat potřebné vlnovky procházet ručně nemusíte. O vše se postará pomůcka z našich luhů a hájů. Program vlna vyžaduje jako parametr název souboru. V příkazové řádce zadejte například:

vlna szj.tex

Upravený odstavec pak bude vypadat takto:

Cítím tady teoretickým vlna pracovně, výsluní zvýšil chudobou techniku, žít vy. Ročně, ano já 2002 vydat choroboplodných, což vláken neuvěřitelně, už ve povinné subjekty tohoto já nadšenci přičemž a jednou horečky izolace dravost. Za ně úsek sekyra odpověď mj. vrátím. Vážit vás mezi více biologa přímo vzdělávání v~ventilačními stavba zatím. Ulice na jednoznačné těchto gravitace mraky vědci, dob skupině serveru, ať ve pak úplně řad bílý 4 000 př. n. l. člověkem itálie. Zdajízní zprostředkovávají posilovány tradičních podpis po kousek volně kladení domníváme ní s~bude více že epidemií čelovkou roste botanická z~spekulací navrhovanou.

V některých případech můžete zatoužit po nerozdělení celé části věty. K tomu slouží \mbox. Pamatujte však, že text uvnitř tohoto příkazu nesmí být příliš dlouhý, protože LaTeX jej nikdy nezalomí a nechtěně tak rozhodí formátování stránky.

Cítím tady \mbox{nikdy nebude rozděleno} teoretickým vlna pracovně, výsluní zvýšil chudobou techniku, žít vy. Ročně, ano já 2002 vydat