Archiv pro rubriku: Programování

HTML: Prokliknutelná část obrázku

HTMLVytvoření odkazu z obrázku vloženého v rámci tagu img není nic složitého, stačí pouze v kódu zápis obalit s pomocí a. Jak však postupovat, když chceme povolit prokliknutí jen na určitých místech? Velmi jednoduchý postup představuje zavedení tzv. klikací mapy.

Zmíněná mapa využívá tag map s atributem name, který je velmi důležitý, protože udává pojmenování, s jehož pomocí se následně klikací oblast propojí s obrázkem. Uvnitř mapy nalezneme tagy prozrazující konkrétní místa chovající se jako odkazy. Jejich cíl určuje href. Definovat se dále musí tvar prokliknutelného objektu s pomocí shape. Obvykle se zde nachází rect z anglického rectangular, tedy obdélník. Vytvořit lze dále i kruh. O nepravidelné tvary se postará hodnota polygon udávající nasazení mnohoúhelníku. Coords popisuje konkrétní pozici, v případě obdélníku zadáváte v pixelech souřadnice levého horního a pravého dolního rohu. U kruhu určíte pouze střed a poloměr. Jak správně tušíte, nejvíce práce nastává u mnohoúhelníku, kdy nezbývá než definovat jednotlivé body – vrcholy. Dosud jsem si však vždy vystačil s obyčejným obdélníkem.

Konkrétní HTML pak může vypadat například následovně:

<map name="JmenoMapy">
<area href="index.php" shape="rect" coords="5, 5, 20, 20">
<area href="login.php" shape="rect" coords="25, 25, 50, 50">
</map>

<img src="obrazek.png" usemap="#JmenoMapy" width="100" height="100">

Povšimněte si atributu usemap u obrázku, který s hashtagem odkazuje na mapu.

Tip na automatický nástroj

Dost bylo teorie, pojďme k praxi. Nic vám samozřejmě nebrání v nakódování potřebného HTML ručně, osobně však používám online pomůcku, která všechnu práci udělá za mě. Nachází se na image-maps.com a nejprve vás donutí nahrát obrázek, jehož mapu budete tvořit. S pomocí WYSIWYG rozhraní přetáhnete obdélníky na místa, jenž se mají stát odkazem a určíte jejich cíl (atribut href). Po dokončení je automaticky vygenerován HTML kód, který stačí jen zkopírovat. Obsahuje sice odkaz na použitý nástroj, nic vám však nebrání v jeho odstranění.

NetBeans: Lokální historie souboru

Důležitost svých dat si uvědomíme až poté, co je ztratíme. Pokud vaše vývojové prostředí automaticky nevytváří zálohy, můžete být jednoho dne nemile překvapeni. Stačí z roztržitosti smazat určitý soubor nebo jeho obsah přepsat starou verzí a rázem vzniká nepříjemná komplikace. Pokud však používáte NetBeans, problém s největší pravděpodobností vyřešíte. Defaultně totiž toto IDE ukládá týdenní historii změn souboru.

V NetBeans je potřeba nejprve otevřít soubor, jehož předchozí úpravy vás zajímají. Poté v menu vyberte Team -> Local History -> Show Local History. Zobrazí se přehledně zpracované porovnání aktuálního stavu se starou verzí. Snadno rozpoznáte přidané i odebrané řádky. Jakmile objevíte hledanou zálohu, využijte funkci Revert from History dostupnou po kliknutí pravým tlačítkem myši.

Lokální verzování zdrojových kódů jsem využil již několikrát, a proto tuto vlastnost IDE NetBeans považuji za velmi užitečnou. Drobnou výtku však mám k ukládání sedmidenní historie. U větších projektů by tato doba nemusela být dostačující, jednou jsem obnovoval šest dnů starý záznam. Poradím proto, jak zmíněné období uchovávání záloh prodloužit. Zavítejte do Tools -> Options -> Miscellaneous. Poté vyhledejte záložku Versioning a v levém menu zvolte History. Volbu Remove Local History files older than (number of days) následně navyšte dle svého uvážení.

NetBeans - lokální historie

Dva tipy jak při vývoji pohodlně testovat emaily

EmailMožná to také znáte. Programujete webovou aplikaci a potřebujete otestovat širokou škálu emailových zpráv, které se odesílají po vykonání nejrůznějších akcí, a to z pohledu několika uživatelských rolí. Přináším proto dva užitečné tipy, jak uvedenou činnost co nejvíce zjednodušit. Díky nim se totiž vyhnete nutnosti vytvořit emailovou schránku ještě před odesláním dané zprávy.

Mailinator

První službu jsem již na tomto webu zmiňoval. Mailinator automaticky přivede k životu danou schránku a do ní zprávu doručí. S klidným svědomím jednoduše pošlete email na naprosto-cokoliv@mailinator.com, a poté ho zobrazíte na adrese naprosto-cokoliv.mailinator.com. Donedávna mi vadil ne příliš spolehlivý způsob zobrazování emailů v HTML. Mailinator však nedávno prošel faceliftem, který kromě obměny vzhledu přinesl ajaxové načítání obsahu schránky a hlavně podporu HTML zpráv. Vše funguje bez nutnosti předchozí registrace.

Gmail

K testovacím účelům lze překvapivě použít i Gmail, konkrétně jeden účet s jedinou emailovou adresou. Webová aplikace však u uživatelských účtů vyžaduje rozdílné emaily. Jak na to? Stačí používat tečky. Pokud se do webového rozhraní služby Gmail přihlašujete pomocí účtu jmeno.prijmeni@gmail.com, můžete jako svůj email uvádět jmenoprijmeni@gmail.com, j.m.e.n.o.p.r.i.j.m.e.n.i@gmail.com nebo jme.no.prij.meni@gmail.com. Nevěříte? Skutečně tak tomu je, a tvrdí to i Google, klidně si to vyzkoušejte. Nápověda uvádí tyto konkrétní tři případy, které mluví za vše:

    • homerjsimpson@gmail.com = hom.er.j.sim.ps.on@gmail.com
    • homerjsimpson@gmail.com = HOMERJSIMPSON@gmail.com
    • homerjsimpson@gmail.com = Homer.J.Simpson@gmail.com

Nevýhodou tohoto řešení je však nutnost pamatovat si rozmístění teček pro jednotlivé uživatelské účty. Pokud vsadíte na Mailinator, vyhnete se uvedenému problému díky adresám typu administrator@mailinator.com, zakaznik@mailinator.com nebo dodavatel@mailinator.com.