Cisco IOS – konfigurace DHCP

Konfigurace DHCPPod zkratkou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) se skrývá užitečný nástroj, který dokáže usnadnit základní konfiguraci většího počtu pracovních stanic (klientů). Na straně serveru totiž stačí obecně určit parametry, které budou následně automaticky rozdistribuovány příslušným počítačům v síti. Obvykle se DHCP využívá k nastavení IP adresy, masky, výchozí brány a DNS serveru. Není proto potřeba mechanicky obcházet veškerá zařízení a ručně zmíněné údaje zadávat. V potřebný server se dokáže proměnit i Cisco router. Jeho základní úkoly proto lze velmi jednoduše rozšířit, o čemž se níže přesvědčíte. Představím vám sérii příkazů, které vám v síti zprovozní DHCP přesně dle vašich představ.

Konfigurace

Jako první krok se doporučuje nejprve specifikovat rozsah, který přidělovat nechcete a až poté službu DHCP spustit. Pokud by jste postupovali opačně, mohl by některý z klientů obdržet pro vás nevhodnou adresu. Veškeré příkazy se zadávají v konfiguračním režimu. Samostatnou IP vyjmete následovně:

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1

Přidělování většího počtu IP snadno zakážete takto:

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.99

Nyní již můžeme přejít ke konfiguraci samotného adresního rozsahu:

Router(config)#ip dhcp pool NAZEVROZSAHU

Po potvrzení výše uvedeného rozsahu se router přepne do konfiguračního režimu platného právě pro DHCP. Směle proto přesně specifikujeme konkrétní údaje. Nejzákladnější informaci symbolizuje adresa sítě společně s maskou:

Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0

Zapomenout pochopitelně nesmíme ani na výchozí bránu:

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1

Povšimněte si, že právě přidělování adresy 192.168.1.1 jsme v předchozích krocích úspěšně zakázali, protože patří routeru (bráně) a nesmí ji obdržet klient. Jako poslední údaj již jen chybí DNS server. V našem případě využíváme veřejnou DNS od společnosti Google (IP 8.8.8.8):

Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

Konfigurační mód opustíte po zadání end:

Router(dhcp-config)#end

Tím je síť připravena na spuštění DHCP do reálného provozu. Stačí jen u klientů povolit automatické přidělování adres.

Příchozí dotazy:

  • konfigurace dhcp

1 komentář u „Cisco IOS – konfigurace DHCP

Napsat komentář