Převod celého čísla do binární reprezentace

Následující text přehledně popisuje převod celého čísla v desítkové soustavě do binární podoby s pomocí několika rozdílných metod.

Výpočet hodnoty v dvojkové reprezentaci

Mezi jeden z nejzákladnějších úkonů patří převedení desítkového údaje do binární podoby. K dosažení tohoto cíle existuje několik metod, osobně za obzvláště efektivní považují postupné dělení. Zvolme si číslo 10010, kde dolní index značí použitou soustavu a proveďme samotný přepočet.

 • 100 : 2 = 50, zbytek 0
 • 50 : 2 = 25, zbytek 0
 • 25 : 2 = 12, zbytek 1
 • 12 : 2 = 6, zbytek 0
 • 6 : 2 = 3, zbytek 0
 • 3 : 2 = 1, zbytek 1
 • 1 : 2 = 0, zbytek 1
Postupně celočíselně dělíme zbývající části původního čísla dvojkou a pamatujeme si zbytky. Ty následně zapíšeme v obráceném pořadí a získáváme výsledný údaj – 11001002.

Dvojkově desítkový kód

Následující způsob převodu čísla si nejprve vstupní informaci rozdělí na jednotlivé cifry v desítkové soustavě a provede jejich transformaci s pomocí výše zmíněného postupu do binární podoby. Číslo 100 se tedy promění na tři části – 1, 0 a 0. Každá třetina využívá k uchování informace čtyři pozice, výsledek vzniká jejich spojením.

 • 110 = 00012
 • 010 = 00002
 • 010 = 00002
Dohromady tedy 0001000000002.

Přímý kód

Do hry nám vstupuje nutnost uložení i záporných záznamů. S jednoduchým řešením přichází princip vložení speciálního bitu, jenž indikuje přítomnost znaménka. Nejprve provedeme převod do binární podoby a poté na začátek přidáme příslušný bit (1 pro záporné číslo, kladný údaj získá 0).

 • 10010 = 011001002
 • -10010 = 111001002

Aditivní kód

S opravdu zajímavým řešením se o slovo hlásí následující princip vyžadující znalost určité konstanty. Ta se po získání dvojkové podoby k mezivýsledku binárně připočítá. Jako konstantu v tomto případě zvolíme např. 128 (27), což se rovná 100000002.

 • 10010 = 11001002 + 100000002 = 111001002
V případě záporného údaje pro rychlý výpočet použijeme odlišný postup. Nejprve od konstanty v desítkové soustavě odečteme absolutní hodnotu vstupního údaje a výsledek převedeme do dvojkové reprezentace.
 • -10010 = 128 – |-100| = 2810
 • 2810 = 111002

Inverzní kód

V případě kladného čísla se inverzní kód nijak neprojeví, spoléhá totiž na standardní převod do binární soustavy. U záporného údaje provede logickou negaci všech cifer a na začátek přidá bit o hodnotě 1 symbolizující znaménko.

 • na -100 aplikujeme absolutní hodnotu
 • 10010 = 11001002 (převod do dvojkové podoby)
 • 0011011 (logická negace)
 • 10011011 (přidání bitu)

Doplňkový kód

S podobným principem jako inverzní kód přichází i tato metoda. Kladná čísla opět nechává netknutá. U záporných také neguje cifry, přičemž navíc přidává binární připočítání hodnoty 1. Závěrem vstupuje na scénu bit s hodnotou 1 umístěný na začátek k signalizaci znaménka.

 • na -100 aplikujeme absolutní hodnotu
 • 10010 = 11001002 (převod do dvojkové podoby)
 • 0011011 (logická negace)
 • 0011100 (binární přičtení hodnoty 1)
 • 10011100 (přidání bitu)

1 komentář u „Převod celého čísla do binární reprezentace

 1. Pingback: Převod desetinného čísla do binární reprezentace | IT blog

Napsat komentář