Spusťte si vlastní cloud

CloudPřed začátkem nového milénia, tedy v době, kdy se běžným uživatelům o něčem podobném ani nesnilo, Steve Jobs u sebe doma zcela běžně využíval výhody přístupu k firemnímu serveru. Po přihlášení se jeho počítač choval naprosto shodně, jakoby fyzicky seděl u sebe v kanceláři. Zmíněné moderní řešení si pochopitelně vyžadovalo dostatečně rychlou linku. Spoluzakladatel společnosti Apple v té době vsadil na T1 a uvažoval o optickém připojení, aby si dle svých svých slov vyzkoušel technologii, kterou jednou bude mít kdokoliv. A doba skutečně pokročila a cloudové řešení se stává prostředkem k razantnímu zjednodušení života nejen ve firemním prostředí. Co všechno onen pověstný „oblak“ vlastně dokáže si představíme na následujících řádcích. Možná budete dostupnými možnostmi až překvapeni. Pojem cloud totiž rozhodně nesymbolizuje pouze online úložiště.

Výkon na požádání

Různorodá přenosná zařízení se stala neodmyslitelnými společníky řady osob. Kromě běžných notebooků lze jmenovat tablety a chytré telefony. Určité omezení lze spatřit v omezených výpočetních možnostech některých přístrojů. Na pomoc však přichází cloud. Jednotlivé úkony se provádí na vzdáleném serveru, přičemž uživatel získává zpět hotový výsledek. Bez obtíží se proto lze připojit na vzdálenou plochu a provést nezbytné úkony. Klient ve své podstatě slouží výhradně jako zobrazovací stanice, a proto postačí naprosto základní hardware.

Eliminujte investici do softwarového vybavení

Firmy dále dozajista zaujme koncept úhrady měsíčních nákladů za jednotlivé uživatele. Namísto vydání náročné jednorázové sumy za jednotlivé aplikace přichází na řadu pravidelná provozní úhrada za pronajmutí potřebných programů. Částka spojená s nezbytným zázemím v podobě IT se odvíjí od počtu zaměstnanců skutečně využívajících dané služby. Plánování s přesnou znalostí nákladů se navíc proměňuje v nezanedbatelný benefit.

Srdce cloudu si zaslouží pozornost

Zaměřme se nyní na technickou stránku samotné realizace. Již bylo zmíněno, že o jednotlivé služby se fyzicky stará server. K zajištění jeho maximální dostupnosti a spolehlivosti musí být zvoleno umístění reflektující všechny potřeby cloudu. Profesionální zázemí symbolizuje specializované datové centrum. Pro majitele vlastního serveru lze doporučit pronajmutí boxu, tzv. housing. Klimatizované prostředí s přípustnou hladinou vlhkosti zaručuje pro životnost hardwarových součástí optimální podmínky. V případě přerušení dodávky elektrické energie se o server postará záložní generátor. Při výběru datového centra věnujte pozornost kvalitě dostupné konektivity. Redundantní řešení vnitřní sítě opět pomáhá minimalizovat riziko nechtěného výpadku. Možnost správy prostředků ze strany místních kvalifikovaných pracovníků přináší efektivní outsourcing v IT. Proškolený tým odborníků se dokáže postarat o nastavení běžících služeb a nezbytný následný dohled. Dále pomůže s rozšířením infrastruktury, například formou virtualizace, kdy se jeden fyzický server promění v několik virtuálních. Zmíněný koncept řadě firem vyhovuje, ať již z důvodu úspory nákladů či zvýšené bezpečnosti.

Nepodceňujte hodnotu dat

Ze samotné podstaty cloudu, tedy centrální agregace informací, vyplývá nutnost zálohování. Jedna ze základních pouček říká, že kromě volby média a způsobu uložení dat, musí být kladen důraz i na odlišné geografické umístění zálohy. Neblahé přírodní podmínky v místě působiště cloudu pak nedokáží ohrozit provoz firmy. V případě nutnosti obnovy dat oceníte zásah proškoleného pracovníka, jenž se například dokáže zaměřit pouze na souborový systém namísto nutnosti opětovného spuštění celého serveru.

Napsat komentář